Posted in ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางในหมู่บ้าน บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 ถึง ฌาปนสถานบ้านนาม่วง

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 4

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 3

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 2

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ งบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 1

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1/2564

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1/2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

Continue Reading...