การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาลเป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมความรู้สร้างภูมิคุ้มกันอุบัติเหตุทางถนนและภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตแก่ชุมชนในจังหวัดมุกดาหารเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดการสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุขร่วมบูรณาการกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมหมู่7 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล

 

 

Share: