ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดมุกดาหาร ขอเข้าตรวจเยี่ยมโครงการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก

Dontan Phasuk

Share: