ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างนิคมสหกรณ์ดอนตาล บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210217085405_1_VOX5Buj
Share:

Author: Dontan Phasuk