พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ดังกล่าว รายนางล้ำ ศรีลาศักดิ์ บ้านนาม่วง ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

mungmee

Share: