ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ตำบลดอนตาลผาสุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
Share: