เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก NO GIFT POLICY งด รับ งด ให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

Share:

Author: mungmee