ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างนิคมสหกรณ์ดอนตาล บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Share:

Author: Dontan Phasuk