๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร พันตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ จันทรมหา ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก

Share:

Author: Dontan Phasuk