ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ. 4/4)

Share:

Author: Dontan Phasuk