ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชกสภาเทศบาล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ผ.ถ. 4/4)

Share:

Author: Dontan Phasuk